สวยยกชุด
องค์ประกอบ เทคนิค เยี่ยม
คนหลังกล้องเยี่ยมกว่า
ขอบคุณรูปสวยๆ พร้อมคำอธิบายดีดีครับ