BasicPhotography EP.5 : การเลือกใช้และสิ่งน่ารู้เกี่ยวกับเลนส์https://www.youtube.com/watch?v=_OD6wsO7sFI&feature=youtu.be

เลนส์มีให้เลือกใช้มากมายทั้งทางยาวโฟกัสและชนิดของเลนส์ ...