มาขอจดจำใช้ด้วยคนครับ ไม่เคยรู้มาก่อนว่าต้องลด Brightness ก่อนใช้ Profile Ben ขอบคุณมากครับ