อูย.. เห็นเจ้า i1 ก็ถอยแล้วครับ :D

ดูจากตัวอย่างที่ถ่ายภาพมาผมคงสู้ด้วยลำบากครับ ของผมเก่าแล้วใช้กับเฉพาะกับจอ CRT - แต่ถ้ามีโอกาสจะนำมาทดสอบร่วมกันก็ยินดีครับ ;)