เกาะยาวใหญ่ ยังไม่เคยไป รู้แต่ว่ายังเป็นธรรมชาติเต็มๆ

เคยไปเที่ยวยาวน้อยก็สวยงามมากๆ ที่สำคัญยังไม่เจริญมากเท่าไร