หนังสือ Photoshop สำหรับช่างภาพของ Scott นามสกุลคล้ายข้าวเกรียบครับ
เป็นหนังสืออ้างอิงเกี่ยวกับการแก้ไขรูปภาพด้วย PS ที่ดีครับ ผมใช้อยู่