เสริมนิดนึงครับ.. ถ้าใช้คำสั่ง brightness/contrast เพื่อลด brightness อย่างเดียว..ล่ะก้อ..

แนะนำว่า ก่อนอื่น ปรับ 8-bit เป็น 16-bit ก่อน.. แล้วลด brightness ลง พร้อมกับ contrast ลงด้วย......