Review ล่าสุด

 Search:

Type: Posts; User: banditi060; Keyword(s):

Search: Search took 0.00 seconds.

 1. [สอบถามปัญหา] ภาพแรก f1.2 ภาพที่2 f5.6

  ภาพแรก f1.2
  ภาพที่2 f5.6
 2. [สอบถามปัญหา] สอบถามผู้รู้ปัญหา Pen f + 25f1.2 ครับ

  รบกวนสอบถามอาการของกล้องและเลนส์ดังนี้ครับ

  Body Pen f ต่อกับเลนส์ olymps 25f1.2 ถาที่โหมด A Iso 400 แล้ว lok ค่าแสงไว้

  อาการ

  1.ถ่ายที่ f1.2 ภาพที่ออกมาปกติ
  2.พอหรี่รูรับสงถ่ายที f5.6...
Results 1 to 2 of 2