ชอบครับ ภาพสวยโดยเฉพาะภาพในห้อง เสียดายลงภาพน้อยไปหน่อย