ใช้ Iphone 4 ถ่ายครับ แต่งเท่าที่จำเป็น เอาเข้าจริงฮูดก็ถอดตลอดเพราะต้องหมุนโพลาใรซ์ที่ใส่ตลอดเวลากลางวัน