เจ้า x pro 1 ยังไม่ได้ถ่าย เอาเจ้า x100 ก่อนละกันครับ :P :P