ตอนนี้ผมใช้ 30D + 17-40 4.0L + 24-70 2.8L + 70-200L 2.8L + ตัวข้างบนน้องใหม่สุด

-----------------------------------------------------------

ผมว่า ไม่น่าจัดมาเลย 10-22 น่าจะอัพกล้อง เป็น 5D mk2...