ความเร็วต้นระดับ 200-500 f/s ถือว่าแรงมากนะครับ
ปืนสั้นของจริง ความเร็วต้นประมาณ 1,300 f/s สำหรับ .357
900 f/s สำหรับ 11 มม. และ 1,100 f/s สำหรับ 9 มม. (ขึ้นอยู่กับชนิด,ยี่ห้อของกระสุน)
...