ผมชอบแนวคิดนี้ครับ ผมเองก็ดำเนินทางแนวนี้เช่นกันเมื่อจะpostภาพที่ห้องโพสภาพทั่วไปครับ
การที่เรานำภาพมาแสดงที่ห้องนี้ คือการนำเสนอผลงานของเรา ดังนั้นเราควรที่จะตั้งใจนำเสนอครับ ...