เอา 350D ไปล้าง CCD ที่ศูนย์มาบุญครอง ปรากฎว่าล้างไม่สะอาด
เป็นรอยที่เดิม เน้นว่าที่เดิม
ผมเลยเมลไปถามศูนย์ใหญ่ ศูนย์บอกว่ารับประกัน 3 เดือน ผมเลยกลับไป ที่ศูนย์มาบุญครอง...