แต่งยังไงให้มีแสงเฉพาะจุดน่ะตรับ หรือว่าตอนถ่าย ถ่ายมาพอดีแล้วตบแฟลชเฉพาะจุุดใใ
ผมไปทำ ในlr ใส่แสงเฉพาะจุดแล้วมันไม่เนียนน่ะครับดูหลอกๆ noise มา

ขอบตุณครับ