แฟลชจะทำงานสัมพันธ์กับม่านซัตเตอร์ หากใช้งานด้วย ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ แฟลชก็จะไม่ทำงานครับ