เพิ่งได้กล้องมา ลองถ่ายในหมู่บ้าน Shutter speed 5 วินาที , f2