ใช้น้ำยาอะไรครับ ทำไมมันคอนทราสดุดันขนาดนี้ ดีเทลตรงมืดๆนี่หายหมดเลย
เป็นที่สแกนหรือเป็นที่ฟิล์มครับ
เสียดาย มุมสวยๆหลายรูปเลย