กรณีตัวอย่าง เสนอ ซื้อ/ขาย นอกห้อง ซื้อ/ขาย เจอเมื่อไหร่ Ban ยกก๊วน 10