มันเป็นเรื่องง่ายที่จะสูญเสียข้อมูลจากฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกของMacเพราะมันอาจจะตัดการเชื่อมต่อโดยไม่ได้ตั้งใจหรือไวรัสจับจากระบบอื่นๆ.อาจจะมีความต้องการการจัดรูปแบบไดรฟ์ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการสูญเสียข้อมูลคุณ...