Review ล่าสุด

 Search:

Type: Posts; User: thaidphoto; Keyword(s):

Search: Search took 0.10 seconds.

 1. Sticky: ใช้แฟลชกับแสงตามสภาพ

  ภาพจากการใช้แฟลชโดยส่วนใหญ่มักได้ฉากหลังดำ เพราะการใช้แฟลชมักใช้เมื่อแสงไม่พอ เมื่อใช้แฟลชซึ่งมีความสว่างต่อเวลาสูงมากในขณะที่แสงแสงรอบข้างมีความสว่างต่อเวลาน้อยกว่ามาก ทำให้ฉากหลังดำไป ...
 2. Sticky: ควบคุมแสงแฟลชให้เหมาะสม

  แสงแฟลชมีคุณลักษณะใกล้เคียงแสงจากดวงอาทิตย์ เป็นแสงสีขาว ก่อให้เกิดแสงและเงาเหมือนๆ กัน หากเข้าใจในหลักการจะสามารถใช้แสงแฟลชได้ไม่แตกต่างจากแสงธรรมชาติ ความแตกต่างระหว่างแสงแฟลชและแสงอาทิตย์ ...
 3. Sticky: แฟลชผู้ช่วยในที่มืดและที่สว่าง

  แสงทำหน้าที่ให้ความสว่าง ให้สิ่งต่างๆ ปรากฏให้เห็นขึ้นมา ในทางการถ่ายภาพถือว่าแสงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด หากไม่มีแสงจะไม่สามารถถ่ายภาพได้ เช่นเดียวกับที่เราจะมองไม่เห็นอะไรเลยหากไม่มีแสง ...
 4. Sticky: การชดเชยแสงเมื่อภาพมืดหรือสว่างเกินไป

  ธรรมชาติของระบบวัดแสงไม่ว่าจะระบบใดคือ ทำการวัดแสงที่ตกลงบนพื้นที่วัดแสง แล้วเฉลี่ยค่าแสงออกมา ที่พิเศษคือระบบวัดแสงแบ่งพื้นที่ซึ่งมีการวัดแสงหลายๆ ตำแหน่งแล้วมาเปรียบเทียบ ...
 5. Sticky: เตรียมตัวไปถ่าย Motor Expo กันเถอะ : ตอนที่ 2 รู้จักควบคุมปริมาณแสง

  http://www.thaidphoto.com/images/attached/309384/topPhotocontest.jpg

  ภาพสวยๆ มักจะมีจุดเด่นอยู่ 2 ด้าน ด้านหนึ่งคือ เนื้อหา เรื่องราวของภาพ ภาพที่เล่าเรื่อง...
Results 1 to 5 of 5