กู้คืนข้อมูล
1 ... http://recovery.software.data.hothitvideo.com/restore/tool/
2 ... http://www.pantip.com/tech/article/article.php?id=243 โปรแกรมและการใช้งาน
...