สู้เขาครับ เพราะผมก็เคยโดนจ้าง แต่พอไปถึงก็โดนให้ถ่ายเป็นช่างภาพรองเหมือนกัน

ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ ทำเต็มที่แล้วดีเอง เก็บประสบการณ์เยอะๆครับ

ใครอวดใครข่มเราก็ฟังอย่างเดียว ...