ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ครับ

หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ แกลเลอรี่ 2902 สิงคโปร์
โดยการสนับสนุนของ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย “หลงหูหลงตา -...