เจ้าของภาพต้องการภาพที่สวยใส แต่กลับได้ภาพสไตล์โลโม่ไปแทน...จะโลโม่ก็ยังดี สวยด้วย แต่เท่าที่อ่านสงสัยจะเป็น "โลมั่ว"

ถ้าเขาโปรจริงต้องรับผิดชอบผลงานที่เกิดขึ้นนะครับ....ทุกอย่างผิดพลาดกันได้...