ลองแปลคำนี้ดู .. "มีอาชีพถ่ายภาพ" กับ "ถ่ายภาพเป็นอาชีพ" :spineyes: