.
Kenny P ชี้เชิญชวน กวนภายใน
เพ่งเพิ่มไฟ ระอุร้อน สะท้อนไหว
จุดโฟกัส ชัดลุ่มลึก ฉึกฉีกลาย
เปิดสายใย ใจผ่านตา เริงร่าปาน

Kenny P ตาจับจ้อง ใจร้องหา
ปริศนา มือกำเลนส์ เน้นสื่อสาร...