คิดถึงเขามากใช่ใหม ? เหงาต่อไป...หรือไม่ก็ไปทะเล...
คิดถึงเหมือนกันน่ะ