ค่าใช้จ่าย..;ไปเสม็ด มีหลากหลาย ส่วนใหญ่ไม่แพง เพราะไม่มีโรงแรม 5 ดาว....เลือกเอาตามกำลังทรัพย์และความชอบส่วนตัวเลยครับ