ผมก็แอบมาดูด้วยครับ...555....

อย่างไรก็ตามเวลาเข้าเวปไหน ผมจะรู้สึกเสมอว่าเราเป็นผู้มาอาศัยอยู่ เจ้าของบ้านหรือ admin เหนื่อยค่อนข้างมากกับภาระการดูแล โดยเฉพาะเวปที่จุดประสงค์หลักมิใช่เพื่อการค้า...