จากตารางนี้ถ้าเลนส์18-200ของผมcode87 แสดงว่าผลิตเดือน Feb/2012 ใช่ไม๊ครับ