ทุกสังคมที่มีคนหมู่มาก ต้องมีกฎระเบียบครับ เป็นเรื่องธรรมดาโลกมากๆ

ระบบสมาชิกไทยดี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรทั้งนั้น นี่ก็ถือว่าดีมากๆ แล้ว

คงไม่ทำให้ใครเดือดร้อนมากนัก...