รูปฐานแรกสวยอยู่แล้วครับ...
รูปฐานที่สองขอชมเรื่องcorp สวยครับ...
รูปฐานที่สามได้แต่อิจฉาครับ...เพราะแฟลชผมมีปัญหากว่าจะลงตัวก็มีเวลาลองน้อยครับ