ถ้าจะเข้ามาเพื่อขายของอย่างเดียว ยังมีอีกหลายที่นะครับ