หลังการขาย แล้ว ทางเว็บจะย้ายข้อมูลเข้าห้องอ้างอิง.. หาก มีการ ลบภาพประกอบ หรือ ข้อมูลต่าง ๆ ทิ้ง.. กระทู้จะ ไม่มีประโยชน์แก่เพื่อนสมาชิก ท่านอื่น.. กรุณาคงข้อมูลไว้เพื่อประโยชน์ต่อ เพื่อน ๆ...