ชุดนี้ก็ลงคะแนนยาก เพราะได้อย่างเสียอย่าง ไม่รู้จะเลือกอะไรดี

ภาพที่ดี ก็ไม่ได้อารมณ์ของแบบที่สื่อกับตากล้อง แต่ก็โหวตละ สวยๆทั้งนั้น