เลือกไปไม่ได้หมายความว่าภาพอื่นไม่ชอบนะ สวยไปคนละอย่าง