ได้ผลคะแนนโหวตแล้วครับ พรุ่งนี้สายๆ จะมาประกาศชื่อจอมยุทธผู้ได้รับคะแนนสูงสุดให้ทราบครับ :) (Y)