โห ต้องรีบหา 24-120VR มาบ้างแล้ว
ทำให้ D100 หายจากโรค Under เลยเหรอครับ ?

หรือแค่บอกว่าครั้งนี้ไม่ได้ปรับ เฉยๆ :)