ใช่ครับเป็นการประหยัดแบตครับ แล้วซักพักมันจะ sleep ไปเอง