เหอๆ หนังสือคู่มืออะ ถ้าอ่าน มันจะมีบอกครับ

วิะธีในรูป ก็เหมือนในคู่มือเดี๊ยะ ภาพเดียวกัน