ผมเสนอเพิ่ม key word อีก 2 คำครับ คำว่า peace กับ protest เวลา serch ในอากู๋ จะมีสองคำนี้อยู่ด้วยมากมายครับ ช่วยๆกันครับ