ของผมมัดจำที่ fotofile พระราม9 5000 บาทครับ นั่งรอนอนรอ