เหมือนจะมีคนเอาไปทดสอบแล้วนะครับ

http://www.eoshd.com/content/9474/prototype-metabones-speed-booster-equipped-nex-7-vs-full-frame-5d-mark-iii

น่าสนใจมากๆ