ถ้ามีเพื่อนที่เป็นสมาชิกถั่วเขียวใน ThaiD ฝากเพื่อนขายให้อาจง่ายกว่าครับ