ผมก็โพสในห้องขายไม่ได้ครับ
รบกวนบอกด้วยครับ
Pairat@xcon.co.th