ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ คุณ D1 WebMaster ที่ทำให้เราได้พบกันอีกครั้งหลัง จากกันไปนานพอสมควร เนื่องด้วย มีการประท้วงของข้อมูลจำนวนมากใน Server ไทยดี ได้ทำการปิดล้อม database และประท้วงจนทำให้...