Review ล่าสุด

 Search:

Type: Posts; User: taywish; Keyword(s):

Search: Search took 0.24 seconds.

  1. Poll: Wowอยากไปถ่ายมาก แต่มะว่างเลย

    Wowอยากไปถ่ายมาก แต่มะว่างเลย
  2. Poll: พอเห็นภาพนี้แล้วอยากเห็นภาพถ่าย จาก 70-200 2.8 IS...

    พอเห็นภาพนี้แล้วอยากเห็นภาพถ่าย จาก 70-200 2.8 IS เทียบกับ ตัวF4 IS รูปต่อรูปจริงๆ เพราะกลางวันแบบนี้ ผมคงไม่ได้ใช้ 2.8 ถ่ายเป็นแน่
  3. Poll: ขอบอกว่า ก่อนหน้านี้ผมใช้70-200 F4IS กับ 7D 5dII ...

    ขอบอกว่า ก่อนหน้านี้ผมใช้70-200 F4IS กับ 7D 5dII noise กระจายครับ พอมาเจอกับ6D ผมว่า F4 เปิดAuto ISO ถ่ายออกมา คมกว่า 2.8 อีกครับใสด้วย ใครมีลองดูครับ พอ6D มา 2.8 หรือ F4 ไม่ใช่ปัญหาแล้วครับเนี่ย
Results 1 to 3 of 3