กนกสิน เปลี่ยนจากอัลบั๊มพลาสติกมาใช้อัลบั๊มกระดาษ..เปิดไม่กี่ทีก็พังแล้ว..
จะปรินท์ให้สวยต้องระบุพี่เล็กคนเดียว..ซึ่งเป็นไปไม่ได้ทุกครั้งแน่ๆ..
หลังๆ มา ทำฟิล์มเป็นรอยบ้าง อัดสีจืด และไม่ค่อย -D...